MASZ POMYSŁ NA CIEKAWE ZMIANY NASZEGO REGIONU?CZEKAMY NA TWOJE SUGESTIE!


Aktualności w roku 2023

6 marzec 2023 r.
Wyniki naborów wniosków luty 2023
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursu nr:
2/2023 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

17 luty 2023 r.
Wyniki naborów wniosków luty 2023
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursu nr:
1/2023 - w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.

Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

14 lutyk 2023 r.

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej zorganizowało warsztat refleksyjny. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 13 lutego 2023r.w siedzibie LGD w Kutnie, przy ul. Wojska Polskiego 10a.
Szanowni Goście, w tym Członkowie Rady, Mieszkańcy zapoznali się z wynikami ewaluacji zewnętrznej naszej LGD. która jest również zamieszczona na stronie www.srgc.pl. Uwagi i spostrzeżenia wypracowane podczas warsztatów posłużą do przygotowania sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za rok 2022 oraz określą najlepsze sposoby przełożenia rekomendacji na przyszłe działania .
Dziękujemy Uczestnikom za przybycie i konstruktywną pracę.


23 stycznia 2022 r.
Ewaluacja zewnętrzna realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" przedstawia dokumentację w postaci Ewaluacji z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przygotowaną przez zewnętrzną firmę OMIKRON
Ewaluacja i zasady jej prowadzenia w LGD wynikają z wytycznych nr 5/3/2017 i 10/1/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Planowane cele, metody i narzędzia ewaluacyjne mieszczą się w zakresie wytyczonym przez Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju z marca 2017 roku. Niemniej potrzeba ewaluacji wynika również z samego procesu realizacji Strategii oraz konieczności ciągłej dbałości o utrzymanie wysokiej jakości podejmowanych interwencji.

POBIERZ EWALUACJĘStowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu