Aktualności - przygotowanie LSR 2023-2027


18 styczeń 2024 r.
Rozstrzygnięto konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Z ogromną satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 17 stycznia br. rozstrzygnięto konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w województwie łódzkim.

Komisja wysoko oceniła i wybrała do wdrażania Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 złożoną przez nasze Stowarzyszenie.

Lokalna Strategia Rozwoju finansowana będzie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Łączna kwota środków przeznaczonych na komponent wdrażanie LSR oraz zarządzanie wynosi 2 162 500,00 EURO.

Cieszy nas kolejna perspektywa finansowa i możliwość kontynuacji rozwoju naszych społeczności.

ZOBACZ LISTĘ WYBRANYCH LSR
1 czerwiec 2023 r.
Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Szanowni Państwo!

Przedkładamy do zapoznania Raport z realizacji planu włączenia społeczności zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

POBIERZ RAPORT

27 kwiecień 2023 r.
Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Szanowni Państwo!

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) jest dokumentem określającym zakres i formy aktywnego udziału przedstawicieli lokalnej społeczności na wszystkich etapach opracowania LSR.
Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" zakłada budowę lokalnej strategii rozwoju metodą partnerską, w jej tworzeniu będą uczestniczyć przedstawiciele społeczności lokalnej w osobach uznanych autorytetów formalnych i nieformalnych.
W celu zapoznania z całym planem, zapraszamy do pobrania poniższego dokumentu.

POBIERZ PLAN


26 kwiecień 2023 r.
Analiza potencjału oraz potrzeb będąca efektem spotkań z mieszkańcami obszaru SRGC

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zaprasza do zapoznania się z dokumentem pn. analiza swot, będąca efektem spotkań z mieszkańcami obszaru SRGC

POBIERZ ANALIZĘ


19 wrzesień 2022 r.
Spotkania konsultacyjne w gminach

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zakończyło cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami naszych dwunastu gmin członkowskich.
Wnioski i plany do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2022-2027 naszego regionu zostały wypracowane.
Dziękujemy Wszystkim za przybycie i aktywny udział w spotkaniach.

Krótka fotorelacja ze spotkań:


Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl